B-kullen 1985

3+2, födda 6/5 1985

el hamrah bazman zeraati el zaf zabiba

Shafaq Brass
Shafaq Blues >>
Shafaq Barock
Shafaq Bisserá >>
Shafaq Bitonika >>

Ch El Hamrah Bazman
Zera'ati El Zaf Zabiba
Ch Kirman Carishnu
Ch El Hamrah Shamil
Ch Zera'ati El Zaf Zahir
Ch Azadi Zera'ati
Ch Kirman Sekiini
Kirman Ulanka
Ch Azadi Zedekiah
Kirman Samarra
Ch Beduin
Ch Azadi Zera'ati
Ch Sadruk Del Flamante
Sedeki Tani