Skip to content

F-kullen 1991

Ch Shafaq Andante x Shafaq Dixi Dunia
3+4, födda 17/5 1991
Stamtavla >>

andante
dixi_dunia

Shafaq Farandole Al Fine
Shafaq Figaro Falsett >>
Shafaq Ferrari Al Farabi
Shafaq Faradibla Fala’
Shafaq Felicia Fame >>
Shafaq Fabiola Fess
Shafaq Fergi Fantazi >>