Skip to content

C.I.B, Nord Ch

Shafaq Csardas

Far till vår G-kull. Han har även en kull hos kennel Alaia, undan Kenmar-Knoll Sahula och en kull hos kennel Yebelli’s, undan Yebelli’s Bischma.

csardas1